Începând cu data de 25.05.2018, intra in vigoare dispozițiile Regulamentului UE 2016/679  privind protecția generală a datelor cu caracter personal, care oferă acum un plus de securitate și protecție pentru datele dumneavoastra personale. TARUS Media SRL solicită acordul dumneavoastra, astfel încât prevederile Regulamentul UE 2016/679 să poată fi transpuse in relatia dintre parti.

INFORMARE privind Regulamentul UE 2016/679 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor
In ceea ce priveste datele dumneavoastra personale aveti posibilitatea  de a exercita oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei mail trimis la adresa contact@tarus.eu TARUS Media SRL urmand a da curs cererii dumneavoastra in decurs de cel mult 7 zile de la inregistrare:
a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal – de a obtine din partea TARUS Media SRL, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate,,scopul prelucrarii si perioada pentru care se prelucreaza.
b. Dreptul la rectificare asupra datelor – aveti dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte care va privesc                                                                                         
c. Dreptul de a sterge datele prelucrate – aveti dreptul de a solicita TARUS Media SRL, stergerea datelor personale care va privesc, iar TARUS Media SRL are obligatia de a sterge datele personale care va privesc daca: 

 • datele cu caracter personal au fost folosite in alt scop decat cel pentru care au fost colectate sau prelucrate ori nu mai sunt necesare scopului in vederea caruia au fost prelucrate
 • a fost retras consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • persoana se opune prelucrarii si nu exista motive de prevalenta a intereselor operatorului
 • datele trebuie sterse conform obligatiilor dreptului Uniunii/intern

d. Dreptul de a solicita TARUS Media SRL restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale – aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

 • a prelucrarii inexacte cand se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor
 • a prelucrarii ilegale iar persoana vizata nu solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • a exercitarii dreptului la opozitie

e. Dreptul de portabilitate a datelor –  reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic
f. Dreptul la opozitie – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri  motivat de situatia particulara in care va aflati / marketing direct
g. Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679(GDPR) http://www.dataprotection.ro/

 

 • TARUS Media SRL oferă clientilor săi (abonati, participanti la simpozioane, colaboratori, clienti ai serviciilor noastre) informațiile necesare privind prelucrarea datelor în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor la http://www.dataprotection.ro/

 

 • TARUS Media SRL solicită consimțământul explicit pentru a va contacta în scopuri promoționale, pentru a continua să trimita oferte exclusive și beneficii interesante prin e-mail, SMS sau mesagerie. Prin acest consimtamant, veți continua să permiteți TARUS Media SRL să furnizeze fără dificultăți, produse si servicii și să furnizeze informații despre îmbunătățirile oferite prin serviciile sale, știri despre revistele editate si simpozioane, precum și oferte individuale și multe altele.

 


  Sunt de acord ca TARUS Media SRL sa îmi trimita informații și oferte prin e-mail, SMS sau telefon.

  Alege publicatie: Medica AcademicaMaedica JClin MedRoJCED

   

  Cei care vor raspunde afirmativ la cele scrise mai sus vor primi automat un abonament electronic gratuit pe anul 2018 la una din revistele: The British Medical Journal – Editia in limba romana ( The BMJRo) , Medica Academica (MA), Maedica – a Journal of Clinical Medicine ( Maedica) – Publicatie in limba engleza indexata Pubmed si EBSCO, Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology (RoJCED)  – Publicatie in limba engleza indexata EBSCO, fara insa sa acordam punctele de educatie profesionala continua. 

  Vă mulțumim
  TARUS Media SRL