TARUS Media SRL

Adresa de corespondenta: Bdul Metalurgiei 78, Sector 4, 041836 Bucuresti
Tel/Fax: 0040 21 321 0190

Sediul Social: B-dul 1 Mai, nr. 16, bl.16S14, sc.1, et.2, ap.27
J40/2324/2006
C.U.I. RO18379900
Cont IBAN: RO78 BTRL RONC RT0V 0560 5503, Banca Transilvania

TARUS Media SRL este operator de date cu caracter personal (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – 24150/13.07.2012)